практика йоги c 2006 г.
преподавание йоги c 2016 г.