практика йоги c 2005 г.
преподавание йоги c 2008 г.