практика йоги c 2008 г.
преподавание йоги c 2012 г.