практика йоги c 2013 г.
преподавание йоги c 2018 г.